Lakimiehet

Arttu Laaksonen

Asianajaja, varatuomari

Asianajotehtävissä ja toimiston palveluksessa vuodesta 1997

Työn painopisteet:

  • oikeudenkäynnit
  • asunto- ja kiinteistökaupat
  • vakuutus- ja vahingonkorvausoikeus
  • julkiset hankinnat
  • sopimukset
  • työoikeus
  • veroasiat
  • ositukset ja muu perhevarallisuusoikeus
  • perinnönjaot ja muu perintöoikeus