Lakimiehet

Ilkka Salonen

Asianajaja, varatuomari

Asianajotehtävissä vuodesta 1983 ja toimiston palveluksessa vuodesta 1987

Työn painopisteet:

  • perinnönjaot ja muu perintöoikeus
  • ositukset ja muu perhevarallisuusoikeus
  • asunto- ja kiinteistökaupat
  • asunto-osakeyhtiöasiat
  • sopimukset
  • työoikeus
  • vahingonkorvausoikeus
  • oikeudenkäynnit