Lakimiehet

Jussi Perho

Laamanni, asianajaja, varatuomari, ekonomi

Asianajotehtävissä ja toimiston palveluksessa vuodesta 1981

Suomen Asianajajaliiton valtuuskunnan puheenjohtaja 1995–1998

Turun rakennuslautakunnan puheenjohtaja 1981–83, 1985–92

Työn painopisteet:

  • yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset
  • sulautumiset ja muut yritysjärjestelyt
  • kaavoitus-, kiinteistö- ja rakennusasiat
  • sopimukset
  • yhtiöoikeus
  • veroasiat
  • oikeudenkäynnit
  • välimiestehtävät