Palvelumme yrityksille

Kaavoitus- ja kiinteistöasiat

Kaavoitusasioihin liittyy usein merkittäviä taloudellisia intressejä. Teknisesti ja oikeudellisesti onnistunut kaavoitus voi olla maanomistajalle taloudellisesti erittäin merkittävä. Maanomistajan ja kaavoittajan – yleensä kaupungin tai kunnan – viranomaisten yhteistyön on oltava toimivaa ja luottamuksellista. Osapuolten on tärkeätä puhua samaa kieltä ja ymmärtää toisiaan.

Yksityisen maan kaavoituksessa olennainen asia on maankäyttökorvaus, joka maksetaan kaavoituksen myötä tapahtuvasta arvonnoususta. Se sovitaan tavanomaisesti osana maankäyttösopimusta, jossa määritellään myös muut maanomistajan oikeudet ja velvollisuudet.

Toisaalta yrityksillä voi olla tarpeita osallistua kaavoitusprosesseihin myös silloin, kun on kyse toisen omistaman maan kaavoituksesta. Omista eduista huolehtiminen edellyttää kaavoitusprosessin, kiinteistöalan lainsäädännön ja oikeuskäytännön tuntemusta.

Monipuolisesti palveluja kiinteistöalan tarpeisiin

Kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyy paljon muutakin asioita, joissa tarvitaan oikeudellista apua. Neuvoja voidaan tarvita esimerkiksi rakentamisen poikkeamislupia koskevissa asioissa, urakkasopimuksia koskevissa kysymyksissä, kiinteistöihin liittyvissä omistus-, rahoitus- ja vakuusjärjestelyissä sekä niihin liittyvissä riita- ja hallinnollisissa asioissa.

Palvelemme kaavoitus- ja kiinteistöasioissa niin yrityksiä, yksityisiä kuin kuntiakin.