Lakimiehet

Asiasi tuntevat lakimiehet

Asianajotoimisto Auran lakimiehillä on laaja kokemus eri oikeudenaloilta. Monipuolisen osaamisen ja eri painopistealueisiin keskittyneiden lakimiesten ansiosta voimme tarjota parhaan mahdollisen asiantuntemuksen ja sopivimman asiantuntijan kaikissa tilanteissa. Haluamme ennen kaikkea toimia tehokkaasti. Toimintatapaamme kuuluu, että asiaasi hoitaa yksi lakimies, joka on perehtynyt tilanteeseen ja ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan. Tarvittaessa kokoamme tueksi useamman lakimiehen ryhmän, mikäli tapauksen laajuus vaatii sitä.

 • Yksi lakimies huolehtii asiastasi alusta loppuun.
 • Eri osaamisalueisiin erikoistuneet lakimiehet varmistavat tehokkaan palvelun.
 • Syvällinen perehtyminen asiakkaan toimeksiantoon ja liiketoimintaan helpottaa yhteistyötä.

Tutustu sivuvalikosta Asianajotoimisto Auran lakimiesten painopistealueisiin.

Kuka on asianajaja?

Lain mukaan vain Suomen Asianajajaliiton jäsenillä on oikeus käyttää asianajajan ammattinimitystä.

Asianajajia koskevat seuraavat vaatimukset:

 • oikeustieteen maisterin (tai vastaavan sitä aiemman) tutkinnon suorittaminen
 • asianajajatutkinnon suorittaminen
 • vähintään neljän vuoden kokemus lakimiestehtävistä, joista vähintään kaksi vuotta asianajoalalla
 • hyvän asianajajatavan noudattaminen
 • asiakasta suojaava vastuuvakuutus
 • henkilökohtainen vastuu hoidetusta toimeksiannosta, myös toimittaessa osakeyhtiönä tai kun toimiston muut henkilöt hoitavat toimeksiantoa
 • vuosittainen täydennyskoulutusvelvollisuus
 • ehdoton salassapitovelvollisuus
 • lain ja Asianajajaliiton sääntöjen mukainen sopivuus tehtävään

Toimistossamme työskentelee yhdeksän lakimiestä, joista seitsemän on asianajajia.