Palvelumme yksityisille

Lapsi- ja perheoikeus

Lapsen huolto-, tapaamis- ja elatusriidat vaativat usein oikeudellista asiantuntemusta ja käytännönläheistä ongelmanratkaisutapaa. Avustamme asiakkaita niin sopimusten laadinnassa kuin mahdollisissa oikeudenkäynneissä.