Palvelumme yksityisille

Lakiasiat yksityisasiakkaille luottamuksellisesti

Kun yksityishenkilö tarvitsee asianajajan apua, kysymys on poikkeuksellisesta tapauksesta hänen elämässään. Asia on hänelle hyvin tärkeä. Kysymys voi olla perinnöstä, avioerosta, merkittävästä asunto- tai muusta kaupasta taikka siihen liittyvästä ongelmasta, työsuhteen päättymisestä tai vakavasta vahingosta. Pyrimme aina ensisijaisesti sovinnolliseen ratkaisuun. Tarvittaessa ajamme tehokkaasti asiakkaamme etua tuomioistuimissa ja muussa viranomaismenettelyssä.

Tarjoamme yksityisasiakkaille:

  • Monipuolista juridista osaamista ja kokemusta
  • Luottamuksellista paneutumista asiakkaan tilanteeseen
  • Vankkaa neuvottelutaitoa