Palvelumme yrityksille

Sopimus- ja yhtiöoikeus

Sopimukset ovat yritystoiminnan arkea, mutta vaativat tekijältään ammattitaitoa. Oikein laadituilla sopimuksilla voidaan välttää ongelmat ja ristiriidat. Sopimusten hallinta edellyttää asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä, vankkaa sopimusoikeuden osaamista ja kokemusta tulkintakäytännöistä sekä erilaisista sopimustyypeistä.

Yritysten liiketoimintaan liittyy usein erityislainsäädäntöä, jonka tuntemus on edellytys toimivien sopimusten laatimiselle. Kansainvälinen kauppa edellyttää tarvittaessa toimivia kontakteja ulkomaisiin asianajotoimistoihin, jotka tuntevat paikalliset säännöt ja menettelytavat.

Apua yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä

Yhtiöoikeuden osaamista tarvitaan esimerkiksi yhtiön ja osakkaiden välisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä, toimitusjohtajan ja hallituksen toimivaltuuksiin kuuluvissa asioissa sekä yhtiö- ja muiden kokousten valmistelussa ja johtamisessa. Yhtiöoikeuden tuntemus on tärkeätä myös laadittaessa yhtiöjärjestyksiä sekä osakas- ja muita sopimuksia. Tällaiset asiakirjat pitää räätälöidä tilanteen mukaan. Asianajotoimisto Auralla on laaja oikeudellinen osaaminen ja ymmärrys asiakkaan tarpeista ja yrityksen kokonaistilanteesta.

Asianajotoimisto Auran lakimiehillä on monipuolista osaamista mm.:

  • sopimusoikeudesta
  • kansainvälisestä kaupasta
  • tulkintakäytännöistä
  • erilaisista sopimustyypeistä