Palvelumme yrityksille

Yrityskaupat ja muut liiketoimintajärjestelyt

Yrityksen kasvu, rahoitustarpeet, omistajien ikääntyminen ja monet muut seikat voivat johtaa siihen, että yritykselle tarvitaan uusi omistuspohja. Tällaiset muutokset voidaan toteuttaa monin eri tavoin ja eri toteutustapojen verovaikutukset voivat vaihdella suuresti.

Yrityskaupoissa ostajan on puolestaan varmistettava se, ettei kaupan jälkeen satu yllätyksiä, eli ostaja todella saa, mitä uskoo ostavansa. Tämä varmistetaan muun ohessa ostokohteen ennakkotarkastuksella (Due Diligence -tarkastus), oikein laadituilla sopimuksilla ja tarvittaessa maksu- ja vakuusjärjestelyillä.

Perheyritysten sukupolvenvaihdoksiin liittyy paljon erityisiä säännöksiä, joiden tunteminen on välttämätöntä taloudellisesti onnistuneen järjestelyn aikaansaamisessa.

Yritysjärjestelyihin kiinteästi liittyviä oikeudenaloja:

  • vero-oikeus
  • sopimusoikeus
  • yhtiöoikeus
  • kiinteistöoikeus
  • kilpailuoikeus
  • työoikeus

Virheet yritysjärjestelyissä voivat tulla hyvin kalliiksi, jopa romuttaa koko järjestelyn. Siksi yritysjärjestelyissä on tärkeätä ottaa  alusta lähtien avuksi ammattilainen. Asianajotoimisto Aura on luotettava ja kokenut kumppani huolehtimaan yrityksen liiketoimintajärjestelyiden oikeusasioista. Näin myös yritysjohto voi keskittyä omiin tehtäviinsä.

Yritysjärjestelyt eivät rajoitu omistusmuutostilanteisiin. Usein toiminta kannattaa esim. riski- ja verotussyistä organisoida uudelleen. Vastaan tulevia tilanteita ovat esimerkiksi yritysmuodon muutokset, sulautumiset ja jakautumiset ja liiketoiminnan osan myynti.

Asianajotoimisto Aura palvelee yritysjärjestelyissä:

  • Toimimme yritysjärjestelyissä sekä ostajien että myyjien neuvonantajina.
  • Hoidamme sukupolvenvaihdoksia.
  • Avustamme toiminnan uudelleenjärjestelyissä.
  • Ohjaamme rahoitus- ja vakuusjärjestelyissä.